Média

VisMedia PPC VisMedia Banners VisMedia RTB VisMedia Garance VisMedia EML VisMedia Leads

Internetový marketing

webový obsahový marketing výkonnostní marketing analytika, reporting SEM, SEO tvorba, úpravy stránek marketing sociálních sítí

Public Relations

media relations PR včetně internetového PR internetová reputace krizová komunikace event marketing vztahový marketing

Strategický marketing

obchodně-marketingové plánování vedení značky a produktů tvorba marketingového mixu tvorba komunikačního a media mixu obsahová příprava a produkce video marketing