Strategický marketing

obchodně-marketingové plánování
vedení značky a produktů
tvorba marketingového mixu
tvorba komunikačního a media mixu
obsahová příprava a produkce
video marketing